Våre tjenester

La oss ta ansvar for hele eller deler av økonomifunksjonen!

Vi tilbyr:

• Firmaetablering

• Økonomisk rådgiving
- Budsjettering 
- Kalkyler 
- Likviditetsstyring 
- "Økonomisjef til leie" 
- Styrerådgivning 

• Regnskap
- Fakturering 
- Bilagsregistrering 
- Remittering 
- Avstemming 
- Rapportering 
- Årsoppgjør 

• Lønningsadministrasjon
- Lønnsutbetaling 
- Termintrekk 
- Lønns- og trekkoppgaver